درباره ما

 آرکا تجهیز راسا با بیش از یک دهه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨه ﺗﺎﻣﯿﻦ تجهیزات پایپینگ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ، ﻧﯿﺮوﮔاه ها، انتقال آب و … ﺑﺎ بهره ﮔﯿﺮي از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ برﻧﺪهای جهان و ایران، یک ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو در راستای خدمت رسانی و کاهش هزینه های مالی و زمانی در ایران میباشد.

       این شرکت علاوه بر دارا بودن توانایی های گسترده در زمینه بازرگانی و تهیه و تامین کلیه تجهیزات و ملزومات صنایع مذکور از طریق تولیدکنندگان معتبر اروپایی، با تکیه بر تجارت الکترونیک در سال 98 اقدام به ایجاد اولین فروشگاه آنلاین تجهیزات پایپینگ نمود تا علاوه بر تامین این ملزومات در کمترین زمان ممکن و با کیفیت مناسب، بتواند گامی مستحکم و پویا در راستای شکوفایی ایران اسلامی عزیزمان برداشته باشد.