مشاهده همه 2 نتیجه

گیج تجهیزی است که مقدار کمیت های فیزیکی نظیر دما و فشار و … را به صورت آنالوگ یا دیجیتال نمایش می دهد.

مانومترها فشار را اندازه گیری کرده و نمایش میدهند.

مانومتر ها در محدوده فشارهای مختلف 4bar – 10 bar – 16 bar- 20 bar و فشارهای بالاتر تقسیم بندی میشوند.

مانومترها بر اساس مکانیزمهای متفاوت زیر عمل میکنند.

C-bordun, Bordun Tube و دیافراگمی

هر کدام از این مکانیزمها مخصوص به بازه دمایی و فشار خاصی میباشند.

قابل ذکر است که ترمومترها نیز مانند مانومترها از مکانیزمهای متفاوتی استفاده میکنند.

از انواع دیگر گیج ها میتوان به مانوستات اشاره کرد که از یک مانومتر و یک سویئچ تشکیل شده است.

وظیفه سویئچ مانوستات، قطع کردن یا وصل کردن جریان میباشد.

این عملکرد در صورتی که فشار از حد تعیین شده قبلی بالاتر یا پایینتر رود، اتفاق میافتد.

از انواع دیگر این تجهیز میتوان به ترموستات، مانومتر دیفرنشیال و تست گیج ها اشاره کرد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت
سوالی دارید؟ با ما گفتگو کنید